ติดต่อเรา

ร้านแจ็คคอมพิวเตอร์ (JACK COMPUTER)

ที่อยู่ 5 หมู่ 14 ต.เซกา อ.เซกา บึงกาฬ 38150

การพัฒนาเว็บไซต์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานในรายวิชาในภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปีการศึกษา 3/2560

ผู้จัดทำ

นายจักรวาล  อรัญโชติ  รหัสนักศึกษา  59207426110

นายทนายุทธ  ปัญยาง  รหัสนักศึกษา  59207426128

 

ติดต่อ ได้ที่ Line : @jackhotpit

หรือเบอร์โทรศัพท์  098-2070927  jacky